Disclaimer

Disclaimer

Dit is de website van UNN Personeel, gevestigd te Hattem. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. UNN Personeel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en UNN Personeel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan UNN Personeel dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNN Personeel dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.