Toezichthouder Milieu Agrarisch klasse I, II en III inrichtingen

Functieomschrijving

Voor een relatie van ons zijn wij op zoek naar een Toezichthouder Milieu Agrarisch klasse I, II en III voor het team Handhaving van een Gemeente/Omgevingsdienst. De werkzaamheden bestaan uit:   Inhoud   - Het maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau; - Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten; - Voorbereiden en uitvoeren van (her)controles; - Het rapporteren van bevindingen; - Het melden van overtredingen; - Opstellen bezoekverslag / brief; - Het verwerken van de gegevens in het informatiesysteem; - Indien nodig, het verstrekken van informatie over de te nemen maatregelen. 

Functievereisten

 

Kennis en kunde van relevante milieuwetgeving (o.a. Wabo, Wm, Waterwet en Activiteitenbesluit);
Kennis van Natuurbeschermingswet, stikstofverordening en de programmatische aanpak stikstof (PAS);
Kennis van specifieke technieken zoals luchtwassers en emissie-arme stalsystemen;
Kennis en kunde in het toepassen van juridische voorschriften en procedures.
Een afgeronde HAMIL is een pré.

Kennis:
• Relevante MBO+ / HBO opleiding;
• Kennis en kunde van relevante milieuwetgeving (o.a. Wabo, Wm, Waterwet en Activiteitenbesluit);
• Kennis van Natuurbeschermingswet, stikstofverordening en de programmatische aanpak stikstof (PAS);
• Kennis van specifieke technieken zoals luchtwassers en emissie-arme stalsystemen;
• Kennis en kunde in het toepassen van juridische voorschriften en procedures.
• Een afgeronde HAMIL is een pré.
• Aantoonbare ervaring met het uitvoeren en afhandelen van milieucontroles op agrarische bedrijven (veehouderij/open teelt en IPPC bedrijven.
• Affiniteit met de agrarische sector;   Ervaring  
• Aantoonbare ervaring met handhaving bij een gemeente / omgevingsdienst.  
Competenties:  
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• Analytisch vermogen
• nauwkeurigheid
• Open en dienstverlenend
• Oplossingsgericht
• Resultaatgericht
• Flexibel
• Stressbestendig
• Zelfstandig werken in een team

 

Reageer op deze vacature