Medewerker toezicht en handhaving milieu (klasse I en II)

Functieomschrijving

Taken medewerker toezicht en handhaving Milieu:

 1. Maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifieke toezichtsplannen met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
 2. Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).
 3. Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).
 4. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
 5. Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
 6. Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.
 7. Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.
 8. Administratieve werkzaamheden ten aanzien van VTH/DMS-systemen.

Bij de uitvoering van toezichthoudende taken wordt in de voorbereiding beoordeeld welk aspect de nadruk heeft. Integraal toezicht is het uitgangspunt. De toezichthouder heeft dan ook voldoende kennis op alle aspecten van het totale VTH-werkveld om de beoordeling te kunnen maken wanneer andere expertise dan de eigen deskundigheid bijgeschakeld moet worden.

Functievereisten

Algemene eisen:

 1. MBO werk- en denkniveau en relevante opleidingen op het gebied van Omgevingsrecht, toezicht en handhaving
 2. relevante werkervaring van minimaal 3 jaar in bovengenoemde werkzaamheden;
 3. Aanvullende opleiding(en): • Basiscursus omgevingsrecht • Basiscursus Wm • Basiscursus EV / Bevi / Revi / PGS • Basiscursus administratief toezicht • Specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving • Basiscursus NER, lucht, afval, energie, afvalwater • Basiscursus Geluid / IL • Basiscursus Bodem / NRB

Persoonlijke eisen (competenties):
- Bestuurlijk sensitief;
- Open en dienstverlenend;
- Betrouwbaar;
- Betrokken;
- Op samenwerking gericht;
- Deskundig;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Oplossingsgericht;
- Stressbestendig.

 

 

Reageer op deze vacature