Medewerker toezicht en handhaving bodemsanering

Functieomschrijving

Taken medewerker toezicht en handhaving bodemsanering:

1. Toetsen van opgestelde plannen en de uitvoering daarvan;
2. Toetsen van door bedrijven opgestelde rapporten;
3. Beoordelen van verslagen;
4. Opzetten van projectmatige toezichtacties;
5. Maken van risicoanalyses en indien nodig vertalen naar specifiek toezichtplan met risico's, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie;
6. Analyseren van de wijze waarop registratie van de in- en uitgaande grondstromen plaatsvindt, onderzoeken van boekhoudkundige/financiële en organisatorische gegevens en het nagaan  waar de stoffen uiteindelijk worden verwerkt;
7. Voorbereiden  en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de  gelijkwaardige voorzieningen);
8. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief;
9. Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen  conform sanctiestrategie;
10. Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.
11. Administratieve werkzaamheden ten aanzien van VTH/DMS-systemen

Functievereisten

Algemene eisen:
- Voldoet aantoonbaar aan de volgende kenniseisen: 
- Relevante HBO opleiding 
- Basiskennis Wm, Omgevingsrecht, EV, Bevi, Revi, PGS, Wbb, Bbk, Awb, Waterwet NER, Lucht, afval, energie, afvalwater en geluid o Diepgaande kennis handhaving milieuwetgeving, Bodem, NRB, Bodemsanering, Normbladen, Ketentoezicht en Milieumanagement.
- Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met lokale beleidsmatige milieu en ruimtelijke aspecten van de Groninger gemeenten en provincie Groningen;
- Heeft aantoonbare ervaring met het werken binnen een regionale uitvoeringsdienst;
- Heeft aantoonbare ervaring met het werken via "verlengde kabels";
- Heeft aantoonbare ervaring met het werken in Globis, Promis, SquitXO;


Persoonlijke eisen (competenties):
- Bestuurlijk sensitief;
- Open en dienstverlenend;
- Betrouwbaar;
- Betrokken;
- Op samenwerking gericht;
- Deskundig;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Oplossingsgericht;
- Stressbestendig.

 

 

Reageer op deze vacature