Medewerker toezicht en handhaving sloop en asbest

Functieomschrijving

De medewerker handhaving beoordeelt:
-  of er een specialist moet worden ingeschakeld en het evt. advies toepasbaar is;
-  of er een sloopveiligheidsplan (asbest) nodig is en het geleverde plan voldoet;
-  sloopaanvragen en -meldingen;
-  asbestinventarisatieplannen.

De medewerker handhaving rapporteert zijn/haar bevindingen, meldt overtredingen en maakt eventueel ambtelijke vooraankondigingen ten behoeve van handhaving. Bij de uitvoering van toezichthoudende taken wordt in de voorbereiding beoordeelt welk aspect de nadruk heeft. Integraal toezicht is het uitgangspunt. De toezichthouder heeft dan ook voldoende kennis op alle aspecten van het totale VTH-werkveld om de beoordeling te kunnen maken wanneer andere expertise dan de eigen deskundigheid bijgeschakeld moet worden.

Taken medewerker toezicht en handhaving sloop en asbest:
1. Beoordelen (bij een aanvraag) of er een sloopveiligheidsplan benodigd is en het beoordelen van een sloopveiligheidsplan.
2. Nemen van materiaalmonsters op locatie (niet zijnde asbest).
3. Beoordelen van sloop aanvragen en meldingen.
4. Toezicht op de sloop o.a. beoordelen vrijgavemeting, veiligheid, ondergrondse tanks.
5. Toezicht op mobiele brekers.
6. Toezicht op sloopmeldingen, onderdeel asbestverwijdering.
7. Beoordelen asbestinventarisatie.
8. Toezicht op omgang met asbest (na akkoord sloop afvalstoffen).
9. Administratieve werkzaamheden ten aanzien van VTH/DMS-systemen

Functievereisten

Algemene eisen:

  1. mbo werk- en denkniveau en relevante opleidingen op het gebied van Omgevingsrecht, basiscursus BWT, specialistische opleiding Ambtenaar BWT I en II en Specialistische opleiding asbestdeskundige conform SC570;
  2. relevante werkervaring van minimaal 3 jaar in bovengenoemde werkzaamheden;
  3. heeft kennis van constructies, geohydrologie, de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Wm, Wro, brandveiligheid, monumenten, Omgevingsrecht, bouwfysica, archeologie, Wbb, monumentenzorg en het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval.

Persoonlijke eisen (competenties):

- Bestuurlijk sensitief;
- Open en dienstverlenend;
- Betrouwbaar;
- Betrokken;
- Op samenwerking gericht;
- Deskundig;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Oplossingsgericht;
- Stressbestendig.

 

 

Reageer op deze vacature