ECOLOOG meerdere locaties in Nederland

Functieomschrijving

Voor een van onze klanten zijn wij op zoek naar een Ecoloog. Het betreft een functie voor gemiddeld 36 uur per week.   In 2016 treedt de nieuwe wet natuurbescherming – naar verwachting in juli – in werking.
De provincie bereidt zich voor op een succesvolle implementatie hiervan. Dit is een omvangrijk opgave die veel (ecologische) kennis vraagt. Het gaat hierbij om een veelheid aan (deel)dossiers.
De belangrijkste:  • Regeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL), inclusief implementatie eerste jaar vernieuwd agrarisch natuurbeheer). • Monitoring. Opzetten en uitbouwen van monitoringssysteem voor o.a. SNL, voortgangsrapportage natuur (VRN), PAS monitoring. • Afronden, actualiseren gebiedsanalyses en beheerplannen N2000 • Flora en Fauna gerelateerde onderdelen van de nieuwe wet. B.v. pro actieve aanpak soortenbescherming.   Wij vragen een ‘allround’ specialist op het ecologisch domein die gemakkelijk opereert in een politiek bestuurlijke omgeving en het leuk vindt complexe projecten en opgaven tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen.  

Functievereisten

Gevraagde opleidingen HBO, WO-niveau. Bv Biologie, Ecologie, Wageningen.   

Gevraagde kennis Inhoudelijke expertise van Natura 2000 en PAS, gebiedsanalyses beheerplannen (doelen, maatregelen, relatie met vergunningverlening).Subsidieregeling Natuur en landschapsbeheer. Monitoringsopgave natuur.  

Gevraagde werkervaring Ervaring met werken in ambtelijk/bestuurlijke omgeving (ministerie, provincie), ervaring met de natuur gerelateerde dossiers.  

Gevraagde competenties Analytisch, nauwkeurigheid,  stressbestendig, samenwerkingsgericht, resultaatgericht.  

Reageer op deze vacature