Toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening

Functieomschrijving

Toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening

Functieomschrijving

Voor een relatie van ons zijn wij op zoek naar een Toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening  voor het team Handhaving van een Gemeente/Omgevingsdienst.

De werkzaamheden bestaan uit:    

Toezicht uitvoeren bij (bestaande) bouw en sloopwerkzaamheden;
Toezicht op de naleving van veiligheids- en brandvoorschriften;
Toezicht houden op het gebruik van gebouwen, gronden, werken en werkzaamheden; •
Het maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau;
Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten;
Voorbereiden en uitvoeren van (her)controles bij industriële bedrijven
Het rapporteren van bevindingen en het melden van overtredingen;
Verzorgen van gereedmelding van aanleg, bouw en of sloop;
Opstellen bezoekverslag / brief;
Behandelen van ongewonen voorvallen (klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving);
Het verwerken van de gegevens in het informatiesysteem;

Functievereisten

Opleiding en ervaring

Relevante MBO+ / HBO opleiding;
Kennis en kunde van relevante milieuwetgeving (o.a. Wabo, Wm, Waterwet en Activiteitenbesluit, brandveiligheid, omgevingsrecht, bouwfysica, bouw en woningtoezicht, monumenten);
Kennis en kunde in het toepassen van juridische voorschriften en procedures.
Aantoonbare ervaring met het uitvoeren en afhandelen van controles bij industriële bedrijven
Aantoonbare ervaring met handhaving bij een gemeente / omgevingsdienst.

Competenties

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Analytisch vermogen
nauwkeurigheid
Open en dienstverlenend
Oplossingsgericht
Resultaatgericht
Flexibel
Stressbestendig
Zelfstandig werken in een team  

Reageer op deze vacature